Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TUẤN TÀI (Hai)Tuổi đời: 18 niên2003-

Tên đầy đủ
TUẤN TÀI (Hai)
Tên lót
TUẤN
Tên chính
TÀI
Họ chính
Sinh nhật 2003 (Quý Mùi) 31 22

Chị em sinh ra YẾN NHƯ (Ba)
2005 (Ất Dậu) (lúc 2 tuổi)

Ông nội qua đời HỮU HƯỚT
27 tháng 05 2008 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 28 ngày ứng với ngày 03 tháng 06 năm 2021) (lúc 5 tuổi)

Chị em sinh ra PHI NHUNG (Tư)
2010 (Canh Dần) (lúc 7 tuổi)

Bà nội qua đờiTRẦN THỊ NÕN (Tám)
23 tháng 02 2016 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 68 ngày ứng với ngày 27 tháng 02 năm 2021) (lúc 13 tuổi)