Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN QUYÊN PHƯƠNG (Tư)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN QUYÊN PHƯƠNG (Tư)
Tên lót
QUYÊN
Tên chính
PHƯƠNG
Họ chính
NGUYỄN
Ông ngoại qua đờiDIỆP VĂN PHÁO
12 tháng 11 2002 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 190 ngày ứng với ngày 12 tháng 11 năm 2021)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ MANH (Sáu)
21 tháng 09 2012 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Tám năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 129 ngày ứng với ngày 12 tháng 09 năm 2021)