Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN QUỐC THỊNH-

Tên đầy đủ
TRẦN QUỐC THỊNH
Tên lót
QUỐC
Tên chính
THỊNH
Họ chính
TRẦN
Ông ngoại qua đờiCAO VĂN LONG
3 tháng 01 2010 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Mười Một năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 230 ngày ứng với ngày 22 tháng 12 năm 2021)