Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN YẾN NGỌC (Hai)-

Tên đầy đủ
TRẦN YẾN NGỌC (Hai)
Tên lót
YẾN
Tên chính
NGỌC
Họ chính
TRẦN
Ông ngoại qua đờiCAO VĂN LONG
3 tháng 01 2010 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Mười Một năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 230 ngày ứng với ngày 22 tháng 12 năm 2021)