Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN NGỌC BÌNH (Bảy)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC BÌNH (Bảy)
Tên lót
NGỌC
Tên chính
BÌNH
Họ chính
NGUYỄN
Kết hôn? VĂN HƯNGXem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN NGỌC HƯƠNG (Tám)
1974 (Giáp Dần)

Chị em sinh raNGUYỄN NGỌC CHÂU (Mười)
1981 (Tân Dậu)

Anh em sinh raNGUYỄN CHÍ THỌ (Mười Một)
1983 (Quý Hợi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ KIỂN
5 tháng 06 1992 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 39 ngày ứng với ngày 14 tháng 06 năm 2021)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ NHUNG
28 tháng 04 1996 (Nhầm ngày Mười Một tháng Ba năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 14 ngày ứng với ngày 22 tháng 04 năm 2021)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN CUNG (Năm)
11 tháng 04 2011 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Ba năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 16 ngày ứng với ngày 20 tháng 04 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Anh em
4 niên
Anh em
4 niên
Chị em
Bản thân
Chị em
Anh em
Chị em
3 niên
Anh em
Gia đình với ? VĂN HƯNG - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: