Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

QUÁCH TỶTuổi đời: 84 niên1935-2019

Tên đầy đủ
QUÁCH TỶ
Tên chính
TỶ
Họ chính
QUÁCH
Sinh nhật khoảng 1935 (Ất Hợi)

Con gái sinh ra
#1
QUÁCH NỆT TÓ
18 tháng 03 1975 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Hai năm Ất Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 51 ngày ứng với ngày 18 tháng 03 năm 2021) (lúc 40 tuổi)

Ghi chú: Nhằm ngày Mùng Sáu tháng Hai năm Ất Mẹo
Cháu ngoại gái sinh ra
#1
ĐẶNG NGỌC HUỲNH NHƯ (Hai)
8 tháng 12 2003 (Nhầm ngày Rằm tháng Mười Một năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 224 ngày ứng với ngày 18 tháng 12 năm 2021)14:00 (lúc 68 tuổi)

Ghi chú: Nhằm ngày Rằm tháng Mười Một năm Quý Mùi
Cháu ngoại trai sinh ra
#2
ĐẶNG BẢO LONG (Ba)
19 tháng 02 2008 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Giêng năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 73 ngày ứng với ngày 24 tháng 02 năm 2021)06:00 (lúc 73 tuổi)

Ghi chú: Nhằm ngày Mười Ba tháng Giêng năm Mậu Tý
Qua đời 24 tháng 02 2019 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Giêng năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 66 ngày ứng với ngày 03 tháng 03 năm 2021)10:48 (lúc 84 tuổi)
Chôn cất
Xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.203666 Kinh độ (Lon): E105.101270