Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

DIỆP THỊ BIẾU-

Tên đầy đủ
DIỆP THỊ BIẾU
Tên lót
THỊ
Tên chính
BIẾU
Họ chính
DIỆP
Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN VĂN MANG (Hai)
1912 (Nhâm Tý)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN VĂN MẸT (Ba)
1912 (Nhâm Tý)

Con gái sinh ra
#3
NGUYỄN THỊ DU (Năm)
1923 (Quý Hợi)

Con gái sinh ra
#4
NGUYỄN THỊ PHỐ (Sáu)
1924 (Giáp Tý)

Con gái sinh ra
#5
NGUYỄN THỊ XÁ (Bảy)
1926 (Bính Dần)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
TRẦN VĂN CỒ (Hai)
1943 (Quý Mùi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#2
TRẦN VĂN XUÂN (Ba)
1948 (Mậu Tý)

Cháu ngoại gái sinh ra
#3
NGUYỄN THỊ VÂN (Hai)
1949 (Kỷ Sửu)

Cháu nội gái sinh ra
#4
NGUYỄN THỊ NẾT (Bảy)
1951 (Tân Mão)

Cháu ngoại gái sinh ra
#5
NGUYỄN THỊ VỢT (Ba)
1952 (Nhâm Thìn)

Cháu nội gái sinh ra
#6
NGUYỄN THỊ ĐỊNH (Bảy)
1954 (Giáp Ngọ)

Cháu ngoại trai sinh ra
#7
NGUYỄN VĂN BÉ (Hai)
1954 (Giáp Ngọ)

Cháu ngoại gái sinh ra
#8
NGUYỄN THỊ ANH (Ba)
1956 (Bính Thân)

Cháu ngoại gái sinh ra
#9
NGUYỄN THỊ ĐẬM (Tư)
1956 (Bính Thân)

Cháu ngoại trai sinh ra
#10
TRẦN VĂN THỐNG (Năm)
1957 (Đinh Dậu)

Cháu ngoại trai sinh ra
#11
NGUYỄN VĂN TIÊN (Tư)
1959 (Kỷ Hợi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#12
TRẦN VĂN THUẤN (Sáu)
1961 (Tân Sửu)

Cháu nội trai qua đờiNGUYỄN VĂN ÁNH (Ba)
1962 (Nhâm Dần)

Cháu ngoại trai sinh ra
#13
TRẦN VĂN DANH (Bảy)
1963 (Quý Mão)

Cháu ngoại gái sinh ra
#14
NGUYỄN THỊ PHỈ (Năm)
1963 (Quý Mão)

Cháu ngoại trai sinh ra
#15
NGUYỄN VĂN THUẤN (Năm) (Út)
1963 (Quý Mão)

Cháu ngoại trai sinh ra
#16
NGUYỄN THÀNH NGUYÊN (Sáu)
1964 (Giáp Thìn)

Chồng qua đờiNGUYỄN VĂN MÂN (Tư)
26 tháng 03 1967 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Hai năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 39 ngày ứng với ngày 28 tháng 03 năm 2021)

Con trai qua đờiNGUYỄN VĂN MẸT (Ba)
11 tháng 02 1970 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Giêng năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 78 ngày ứng với ngày 17 tháng 02 năm 2021)

Con trai qua đờiNGUYỄN VĂN MANG (Hai)
21 tháng 05 1994 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 16 ngày ứng với ngày 22 tháng 05 năm 2021)

Con gái qua đờiNGUYỄN THỊ PHỐ (Sáu)
18 tháng 06 1998 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 58 ngày ứng với ngày 03 tháng 07 năm 2021)

Con gái qua đờiNGUYỄN THỊ DU (Năm)
30 tháng 04 2003 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Ba năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 4 ngày ứng với ngày 10 tháng 05 năm 2021)

Con gái qua đờiNGUYỄN THỊ XÁ (Bảy)
31 tháng 01 2005 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 263 ngày ứng với ngày 24 tháng 01 năm 2022)

Qua đời

Gia đình với NGUYỄN VĂN MÂN (Tư) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con trai
1 niên
Con trai
Con gái
Con gái
2 niên
Con gái
3 niên
Con gái

Ghi chú
Từ trần nhằm ngày Mười Bốn tháng Tám (Âl)
Ghi chú
Từ trần nhằm ngày Mười Bốn tháng Tám (Âl)