Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ THỰC (Sáu)Tuổi đời: 62 niên1897-1959

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ THỰC (Sáu)
Tên lót
THỊ
Tên chính
THỰC
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật khoảng 1897 (Đinh Dậu)

Kết hônNGUYỄN VĂN CANG (Năm)Xem gia đình này

Quốc tịch
Việt Nam
khoảng 1897 (Đinh Dậu)

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ THỚI (Hai)
1914 (Giáp Dần) (lúc 17 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN VĂN MỪNG (Tư)
1923 (Quý Hợi) (lúc 26 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
NGUYỄN NGỌC ÂN (Sáu)
1934 (Giáp Tuất) (lúc 37 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#1
VƯƠNG THỊ THẬM (Hai)
1934 (Giáp Tuất) (lúc 37 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#2
VƯƠNG VĂN LỊNH (Ba)
1936 (Bính Tý) (lúc 39 tuổi)

Con gái sinh ra
#4
NGUYỄN THỊ THUẬN (Bảy)
1938 (Mậu Dần) (lúc 41 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#3
VƯƠNG THỊ VINH (Tư)
1938 (Mậu Dần) (lúc 41 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#4
VƯƠNG VĂN TIẾP (Năm)
1943 (Quý Mùi) (lúc 46 tuổi)

Con gái qua đờiNGUYỄN THỊ THỚI (Hai)
8 tháng 05 1946 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Tư năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 1 ngày ứng với ngày 19 tháng 05 năm 2021) (lúc 49 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#5
NGUYỄN NGỌC NINH (Ha)
1954 (Giáp Ngọ) (lúc 57 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#6
NGUYỄN NGỌC HIÊN (Ba)
1956 (Bính Thân) (lúc 59 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#7
NGUYỄN VĂN ỨNG (Hai)
1957 (Đinh Dậu) (lúc 60 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#8
NGUYỄN NGỌC TUẤN (Tư)
1958 (Mậu Tuất) (lúc 61 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#9
NGUYỄN VĂN ĐẶM (Ba)
1959 (Kỷ Hợi) (lúc 62 tuổi)

Qua đời 26 tháng 04 1959 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Ba năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 18 ngày ứng với ngày 30 tháng 04 năm 2021) (lúc 62 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350081 Kinh độ (Lon): E105.101118

Chôn cất
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350618 Kinh độ (Lon): E105.101049

Gia đình với NGUYỄN VĂN CANG (Năm) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái
Con trai
5 niên
Con gái

Ghi chú
Từ trần nhằm ngày Mười Chín tháng Ba năm Kỷ Hợi (Ngày Mậu Dần, tháng Mậu Thìn năm Kỷ Hợi)
Ghi chú
Từ trần nhằm ngày Mười Chín tháng Ba năm Kỷ Hợi (Ngày Mậu Dần, tháng Mậu Thìn năm Kỷ Hợi)