Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM VĂN TRÍTuổi đời: 78 niên1890-1968

Tên đầy đủ
PHẠM VĂN TRÍ
Tên lót
VĂN
Tên chính
TRÍ
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật khoảng 1890 (Canh Dần)

Kết hônNGUYỄN THỊ TÂN (Sáu)Xem gia đình này

Quốc tịch
Việt Nam
khoảng 1890 (Canh Dần)

Con gái sinh ra
#1
PHẠM THỊ THIỀU (Hai)
1915 (Ất Mão) (lúc 25 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
PHẠM THỊ LÉN (Năm)
1921 (Tân Dậu) (lúc 31 tuổi)

Con gái sinh ra
#3
PHẠM THỊ CUNG (Sáu)
1924 (Giáp Tý) (lúc 34 tuổi)

Con trai sinh ra
#4
PHẠM CHƠN QUANG (Mười)
1935 (Ất Hợi) (lúc 45 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
NGUYỄN THANH HOÀNG (Hai)
1951 (Tân Mão) (lúc 61 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
NGUYỄN TUYẾT MAI (Ba)
1954 (Giáp Ngọ) (lúc 64 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#3
NGUYỄN QUỐC DOANH (Tư)
1956 (Bính Thân) (lúc 66 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#4
BÙI VĂN ĐẲNG (Mười)
1957 (Đinh Dậu) (lúc 67 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#5
NGUYỄN THANH HÙNG (Năm)
1962 (Nhâm Dần) (lúc 72 tuổi)

Con trai qua đờiPHẠM CHƠN QUANG (Mười)
10 tháng 06 1962 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Năm năm Nhâm Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 41 ngày ứng với ngày 18 tháng 06 năm 2021) (lúc 72 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#6
NGUYỄN TUYẾT ANH (Sáu)
1964 (Giáp Thìn) (lúc 74 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#7
NGUYỄN TUYẾT CHANH (Bảy)
1966 (Bính Ngọ) (lúc 76 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#8
NGUYỄN NGỌC HƯỜNG (Tám)
1968 (Mậu Thân) (lúc 78 tuổi)

Qua đời 10 tháng 01 1968 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chạp năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 250 ngày ứng với ngày 13 tháng 01 năm 2022) (lúc 78 tuổi)

Gia đình với NGUYỄN THỊ TÂN (Sáu) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái
4 niên
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai

Ghi chú
Từ trần nhằm ngày Mười Một tháng Chạp năm Đinh Mùi (Ngày Kỷ Mẹo, tháng Quý Sữu, năm Đinh Mùi)
Ghi chú
Từ trần nhằm ngày Mười Một tháng Chạp năm Đinh Mùi (Ngày Kỷ Mẹo, tháng Quý Sữu, năm Đinh Mùi)