Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung NGUYỄN VIỆT THÙY KHANG

NGUYỄN VIỆT THÙY KHANG (Ba)Tuổi đời: 7 niên2014-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VIỆT THÙY KHANG (Ba)
Tên lót
VIỆT THÙY
Tên chính
KHANG
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 2014 (Giáp Ngọ) 34 32

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN HỮU NHẪN (Năm)
22 tháng 07 2014 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Sáu năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 90 ngày ứng với ngày 04 tháng 08 năm 2021)

Đối tượng mediaChân dung NGUYỄN VIỆT THÙY KHANGChân dung NGUYỄN VIỆT THÙY KHANG
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 282 × 328 điểm ảnh
Cỡ tệp: 52 KB
Loại hình: Hình chụp