Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

THỊ CHIÊMTuổi đời: 38 niên1899-1937

Tên đầy đủ
THỊ CHIÊM
Tên lót
THỊ
Tên chính
CHIÊM
Họ chính
Sinh nhật 1899 (Kỷ Hợi)

Qua đời 1937 (Đinh Sửu) (lúc 38 tuổi)