Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN DIỆM-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN DIỆM
Tên lót
VĂN
Tên chính
DIỆM
Họ chính
NGUYỄN