Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN CỔ-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN CỔ
Tên lót
VĂN
Tên chính
CỔ
Họ chính
NGUYỄN