Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGÔ VĂN SỞ-

Tên đầy đủ
NGÔ VĂN SỞ
Tên lót
VĂN
Tên chính
SỞ
Họ chính
NGÔ