Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH CHÍ BẢO (Ba)-

Tên đầy đủ
HUỲNH CHÍ BẢO (Ba)
Tên lót
CHÍ
Tên chính
BẢO
Họ chính
HUỲNH