Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRỊNH VĂN THƯỜNG-

Tên đầy đủ
TRỊNH VĂN THƯỜNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
THƯỜNG
Họ chính
TRỊNH
Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Bản thân
Anh em
Chị em
Anh em
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai