Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÙI THỊ ĐẸP (Ba)-

Tên đầy đủ
BÙI THỊ ĐẸP (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
ĐẸP
Họ chính
BÙI
Ông ngoại qua đờiDIỆP VĂN PHÁO
12 tháng 11 2002 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 188 ngày ứng với ngày 12 tháng 11 năm 2021)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ MANH (Sáu)
21 tháng 09 2012 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Tám năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 127 ngày ứng với ngày 12 tháng 09 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em