Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN LŨY-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN LŨY
Tên lót
VĂN
Tên chính
LŨY
Họ chính
NGUYỄN