Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHAN TRUNG HẬU (Hai)-

Tên đầy đủ
PHAN TRUNG HẬU (Hai)
Tên lót
TRUNG
Tên chính
HẬU
Họ chính
PHAN
Ông nội qua đờiPHAN VĂN DI
18 tháng 12 1999 (Nhầm ngày Mười Một tháng Mười Một năm Kỷ Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 222 ngày ứng với ngày 14 tháng 12 năm 2021)

Bà nội qua đờiTRẦN THỊ PHO (Hai)
20 tháng 12 2012 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười Một năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 219 ngày ứng với ngày 11 tháng 12 năm 2021)