Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? THỊ TỐT (Bảy)-

Tên đầy đủ
? THỊ TỐT (Bảy)
Tên lót
THỊ
Tên chính
TỐT
Họ chính
?
Ông ngoại qua đờiTRẦN ĐOAN TRANG (Hai)
1946 (Bính Tuất)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Bản thân