Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN CHÍ TRƯỜNG (Chín)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN CHÍ TRƯỜNG (Chín)
Tên lót
CHÍ
Tên chính
TRƯỜNG
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônNGUYỄN ÚT NHỎXem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN NGỌC HƯƠNG (Tám)
1974 (Giáp Dần)

Chị em sinh raNGUYỄN NGỌC CHÂU (Mười)
1981 (Tân Dậu)

Anh em sinh raNGUYỄN CHÍ THỌ (Mười Một)
1983 (Quý Hợi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ KIỂN
5 tháng 06 1992 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 123 ngày ứng với ngày 25 tháng 06 năm 2020)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ NHUNG
28 tháng 04 1996 (Nhầm ngày Mười Một tháng Ba năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 206 ngày ứng với ngày 03 tháng 04 năm 2020)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN CUNG (Năm)
11 tháng 04 2011 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Ba năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 208 ngày ứng với ngày 01 tháng 04 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Anh em
4 niên
Anh em
4 niên
Chị em
Chị em
Chị em
Bản thân
Chị em
3 niên
Anh em
Gia đình với NGUYỄN ÚT NHỎ - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: