Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG (Ba)-

Tên đầy đủ
TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG (Ba)
Tên lót
THỊ BÍCH
Tên chính
PHƯỢNG
Họ chính
TRẦN
Kết hônĐOÀN NGỌC MỸXem gia đình này

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ CỰU (Bảy)
1 tháng 06 1980 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Tư năm Canh Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 164 ngày ứng với ngày 11 tháng 05 năm 2020)

Ghi chú: (Ngày Ất Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Thân)
Chị em sinh raTRẦN THỊ BÍCH VÂN (Bảy)
1982 (Nhâm Tuất)

Ông nội qua đờiTRẦN VĂN ĐÀI
14 tháng 02 1983 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Giêng năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 270 ngày ứng với ngày 26 tháng 01 năm 2020)

Chị em sinh raTRẦN THỊ TUYẾT VÂN (Tám)
1984 (Giáp Tý)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ SƯƠNG
30 tháng 06 2003 (Nhầm ngày mùng Một tháng Sáu năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 93 ngày ứng với ngày 21 tháng 07 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Chị em
Anh em
Anh em
11 niên
Chị em
3 niên
Chị em
Gia đình với ĐOÀN NGỌC MỸ - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: