Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VƯƠNG VĂN NGÀN (Hai)-

Tên đầy đủ
VƯƠNG VĂN NGÀN (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
NGÀN
Họ chính
VƯƠNG