Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Cao Thị Mười.jpg

CAO THỊ MƯỜI (Út Huệ)Tuổi đời: 56 niên1968-

Tên đầy đủ
CAO THỊ MƯỜI (Út Huệ)
Tên lót
THỊ
Tên chính
MƯỜI
Họ chính
CAO
Sinh nhật 1968 (Mậu Thân) 41 43

Ghi chú: Nhóm máu O
Nghề nghiệp
Y Sỹ

Cư ngụ 1968 (Mậu Thân)
Quốc tịch
Việt Nam
1968 (Mậu Thân)

Cư ngụ khoảng 2000 (Canh Thìn) (Tuổi đời 32 niên)
Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN CAO HOÀNG MINH (Hai) 阮高潢明
25 tháng 06 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 3 ngày ứng với ngày 16 tháng 06 năm 2024)14:15 (Tuổi đời 39 niên)
Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi.
Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN CAO HOÀNG MẪN (Ba) 阮高潢愍
25 tháng 06 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 3 ngày ứng với ngày 16 tháng 06 năm 2024)14:15 (Tuổi đời 39 niên)
Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi.
Điện thoại
+84 02903825620

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Anh trai
2 niên
Anh trai
2 niên
Anh trai
4 niên
Anh trai
4 niên
Chị gái
2 niên
Chị gái
3 niên
Bản thân
Gia đình với NGUYỄN HOÀNG SON (Năm) 阮潢崙 - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con trai
Chân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MINH & HOÀNG MẪNNGUYỄN CAO HOÀNG MINH (Hai) 阮高潢明
Sinh nhật: 25 tháng 06 2007 39 39Bệnh viện Từ Dũ, số 284, đường Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Con trai
Chân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MẪN & HOÀNG MINHNGUYỄN CAO HOÀNG MẪN (Ba) 阮高潢愍
Sinh nhật: 25 tháng 06 2007 39 39Bệnh viện Từ Dũ, số 284, đường Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Sinh nhật
Nhóm máu O
Đối tượng mediaChân dung Cao Thị Mười.jpg
Chân dung Cao Thị Mười.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 128 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 6 KB
Loại hình: Hình chụp