Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MINH & HOÀNG MẪN

NGUYỄN CAO HOÀNG MINH (Hai) 阮高潢明Tuổi đời: 17 niên2007-

Tên đầy đủ
NGUYỄN CAO HOÀNG MINH (Hai) 阮高潢明
Tên lót
HOÀNG
Tên chính
MINH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 25 tháng 06 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 37 ngày ứng với ngày 16 tháng 06 năm 2024)14:15 39 39
Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi.
Anh em sinh raNGUYỄN CAO HOÀNG MẪN (Ba) 阮高潢愍
25 tháng 06 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 37 ngày ứng với ngày 16 tháng 06 năm 2024)14:15
Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi.
Quốc tịch
Việt Nam
25 tháng 06 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 37 ngày ứng với ngày 16 tháng 06 năm 2024)

Cư ngụ 1 tháng 07 2007 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 31 ngày ứng với ngày 22 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 6 ngày)
Ông nội qua đờiNGUYỄN HOÀNG (Hai) 阮潢
17 tháng 12 2015 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Mười Một năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 137 ngày ứng với ngày 07 tháng 12 năm 2024)03:30 (Tuổi đời 8 niên)
Nguyên nhân: Bệnh già : Do hút thuốc lá nhiều dẫn đến bị phổi
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Bản thân
Chân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MINH & HOÀNG MẪNNGUYỄN CAO HOÀNG MINH (Hai) 阮高潢明
Sinh nhật: 25 tháng 06 2007 39 39Bệnh viện Từ Dũ, số 284, đường Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Anh em sinh đôi
Chân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MẪN & HOÀNG MINHNGUYỄN CAO HOÀNG MẪN (Ba) 阮高潢愍
Sinh nhật: 25 tháng 06 2007 39 39Bệnh viện Từ Dũ, số 284, đường Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Sinh nhật
Sinh nhằm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi.
Đối tượng mediaChân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MINH & HOÀNG MẪNChân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MINH & HOÀNG MẪN
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 1,959 × 3,203 điểm ảnh
Cỡ tệp: 3,661 KB
Loại hình: Hình chụp