Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Thị Mỹ Anh.jpg

NGUYỄN THỊ MỸ ANH (Tư)Tuổi đời: 86 niên1934-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ MỸ ANH (Tư)
Tên lót
THỊ MỸ
Tên chính
ANH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 16 tháng 04 1934 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Ba năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 218 ngày ứng với ngày 26 tháng 03 năm 2020) 19 19
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Nghề nghiệp
Điều dưỡng

Tổ chức: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
Chiều cao
165cm

Quốc tịch
Việt Nam
16 tháng 04 1934 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Ba năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 218 ngày ứng với ngày 26 tháng 03 năm 2020)

Anh em sinh raNGUYỄN PHƯỚC LONG (Năm)
30 tháng 09 1936 (Nhầm ngày Rằm tháng Tám năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 29 ngày ứng với ngày 01 tháng 10 năm 2020) (lúc 2 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Chị em sinh raNGUYỄN KIM PHỤNG (Sáu)
25 tháng 02 1941 (Nhầm ngày Ba Mươi tháng Giêng năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 250 ngày ứng với ngày 23 tháng 02 năm 2020) (lúc 6 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Ba Mươi tháng Giêng năm Tân Tỵ.
Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ MẸO (Ba)
21 tháng 06 1942 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Năm năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 124 ngày ứng với ngày 28 tháng 06 năm 2020)13:00 (lúc 8 tuổi)
Ghi chú: Từ trần ngày mùng Tám tháng Năm năm Nhâm Ngọ.
Chị em sinh raNGUYỄN KIM DUNG (Bảy)
25 tháng 03 1944 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Ba năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 219 ngày ứng với ngày 25 tháng 03 năm 2020)08:00 (lúc 9 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Hai tháng Ba năm Giáp Thân.
Ông nội qua đờiNGÔ VĂN BAN (Chín)
22 tháng 11 1947 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 25 ngày ứng với ngày 24 tháng 11 năm 2020)10:00 (lúc 13 tuổi)
Chị em sinh raNGUYỄN TÂN XUÂN (Tám)
1 tháng 01 1949 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 77 ngày ứng với ngày 15 tháng 01 năm 2021)23:00 (lúc 14 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Mậu Tý.
Anh em sinh raNGUYỄN HOÀNG PHƯỚC (Chín)
20 tháng 03 1951 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Hai năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 238 ngày ứng với ngày 06 tháng 03 năm 2020)03:00 (lúc 16 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Ba tháng Hai năm Tân Mão.
Anh em sinh raNGUYỄN PHƯỚC LỘC (Mười)
27 tháng 10 1953 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 6 ngày ứng với ngày 05 tháng 11 năm 2020)09:00 (lúc 19 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): 106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Quý Tỵ.
Chị em sinh raNGUYỄN MỸ HOA (Mười Một)
22 tháng 11 1956 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 36 ngày ứng với ngày 05 tháng 12 năm 2020)18:15 (lúc 22 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hai Mươi Mốt tháng Mười năm Bính Thân.
Anh em sinh raNGUYỄN PHƯỚC HỘI (Mười Hai)
3 tháng 08 1959 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 73 ngày ứng với ngày 18 tháng 08 năm 2020)08:16 (lúc 25 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Kỷ Hợi.
Con gái sinh ra
#1
ĐỖ THỊ MỸ PHƯỢNG (Hai)
7 tháng 07 1960 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Sáu năm Canh Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 88 ngày ứng với ngày 03 tháng 08 năm 2020) (lúc 26 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Bốn tháng Sáu năm Canh Tý.
Con trai sinh ra
#2
ĐỖ THANH TÚ (Ba)
1 tháng 01 1962 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Tân Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 69 ngày ứng với ngày 07 tháng 01 năm 2021) (lúc 27 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Tân Sửu.
Con gái sinh ra
#3
ĐỖ MỸ OANH (Tư)
17 tháng 08 1963 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Sáu năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 74 ngày ứng với ngày 17 tháng 08 năm 2020) (lúc 29 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Tám tháng Sáu năm Quý Mẹo.
Con gái sinh ra
#4
ĐỖ MỸ QUYÊN (Năm)
18 tháng 04 1966 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Ba năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 193 ngày ứng với ngày 20 tháng 04 năm 2020) (lúc 32 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Tám tháng Ba năm Bính Ngọ.
Con trai sinh ra
#5
ĐỖ THÀNH TÀI (Sáu)
25 tháng 12 1967 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 69 ngày ứng với ngày 07 tháng 01 năm 2021) (lúc 33 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Đinh Mùi.
Con trai sinh ra
#6
ĐỖ THÀNH TÍN (Bảy)
6 tháng 09 1969 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Bảy năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 48 ngày ứng với ngày 12 tháng 09 năm 2020) (lúc 35 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
NGUYỄN ĐỖ THÁI (Hai)
2 tháng 05 1984 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Tư năm Giáp Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 189 ngày ứng với ngày 24 tháng 04 năm 2020) (lúc 50 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Hai tháng Tư năm Giáp Tý
Cha qua đờiNGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)
29 tháng 04 1985 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Ba năm Ất Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 211 ngày ứng với ngày 02 tháng 04 năm 2020) (lúc 51 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Địa chỉ: (Trùng với ngày Giổ Tổ Hùng Vương hàng năm).
Cháu nội gái sinh ra
#2
ĐỖ THÁI THANH HẰNG (Hai)
khoảng 1992 (Nhâm Thân) (lúc 57 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#3
PHAN MINH KIỀU KHANH (Hai)
27 tháng 08 1993 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Bảy năm Quý Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 63 ngày ứng với ngày 28 tháng 08 năm 2020)06:30 (lúc 59 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Mười tháng Bảy năm Quý Dậu.
Cháu ngoại gái sinh ra
#4
PHAN MINH BẢO KHÁNH (Ba)
27 tháng 10 1994 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Chín năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 9 ngày ứng với ngày 08 tháng 11 năm 2020)20:00 (lúc 60 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Ba tháng Chín năm Giáp Tuất.
Cháu ngoại trai sinh ra
#5
NGUYỄN ĐỖ QUANG VINH (Ba)
khoảng 1995 (Ất Hợi) (lúc 60 tuổi)

Cư ngụ khoảng 1995 (Ất Hợi) (lúc 60 tuổi)
số C189, đường Bình Đức, thị xã Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.907393 Kinh độ (Lon): E106.700755

Cháu nội gái sinh ra
#6
ĐỖ NGUYỄN QUỲNH NHIÊN (Hai)
18 tháng 09 1997 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Tám năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 27 ngày ứng với ngày 03 tháng 10 năm 2020) (lúc 63 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Bảy tháng Tám năm Đinh Sửu.
Cháu nội gái sinh ra
#7
ĐỖ THÁI THANH HÀ (Ba)
1 tháng 01 2001 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Chạp năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 81 ngày ứng với ngày 19 tháng 01 năm 2021) (lúc 66 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Bảy tháng Mười Hai năm Canh Thìn.
Anh em qua đờiNGUYỄN PHƯỚC LONG (Năm)
14 tháng 03 2001 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 231 ngày ứng với ngày 13 tháng 03 năm 2020) (lúc 66 tuổi)
Địa chỉ: Số 99, đường Bạch Đằng, phường Vĩnh Thạnh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Tân Tỵ (Hưởng thọ 66 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#8
ĐỖ HUỲNH BẢO NGỌC (Hai)
16 tháng 08 2001 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Sáu năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 75 ngày ứng với ngày 16 tháng 08 năm 2020) (lúc 67 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#9
ĐỖ THANH KHIẾT (Ba)
28 tháng 08 2003 (Nhầm ngày mùng Một tháng Tám năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 43 ngày ứng với ngày 17 tháng 09 năm 2020) (lúc 69 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Một tháng Tám năm Quý Mùi.
Mẹ qua đờiPHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy)
22 tháng 11 2008 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 40 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2020) (lúc 74 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#10
ĐỖ THÀNH AN (Ba)
8 tháng 10 2012 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tám năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 21 ngày ứng với ngày 09 tháng 10 năm 2020) (lúc 78 tuổi)

Chồng qua đờiĐỖ THANH THIỆN
11 tháng 09 2014 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 26 ngày ứng với ngày 04 tháng 10 năm 2020) (lúc 80 tuổi)
số C189, đường Bình Đức, thị xã Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.907393 Kinh độ (Lon): E106.700755

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Tám tháng Tám năm Giáp Ngọ (Hưởng thọ 83 tuổi)
Anh em qua đờiNGUYỄN HOÀNG (Hai)
17 tháng 12 2015 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Mười Một năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 51 ngày ứng với ngày 20 tháng 12 năm 2020)03:30 (lúc 81 tuổi)
Anh em được chôn cấtNGUYỄN HOÀNG (Hai)
20 tháng 12 2015 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười Một năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 54 ngày ứng với ngày 23 tháng 12 năm 2020) (lúc 81 tuổi)
Điện thoại
+84 0274 3743851

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
20 tháng
Anh trai
NGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba)
Sinh nhật: 13 tháng 01 1933 18 18ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 13 tháng 10 1933ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
15 tháng
Bản thân
3 niên
Em trai
Chân dung Nguyễn Phước Long.jpgNGUYỄN PHƯỚC LONG (Năm)
Sinh nhật: 30 tháng 09 1936 21 21ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 14 tháng 03 2001Số 99, đường Bạch Đằng, phường Vĩnh Thạnh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
4 niên
Em gái
3 niên
Em gái
5 niên
Em gái
2 niên
Em trai
3 niên
Em trai
3 niên
Em gái
3 niên
Em trai
Gia đình với ĐỖ THANH THIỆN - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con gái
18 tháng
Con trai
19 tháng
Con gái
3 niên
Con gái
20 tháng
Con trai
20 tháng
Con trai

Đối tượng mediaChân dung Nguyễn Thị Mỹ Anh.jpg
Chân dung Nguyễn Thị Mỹ Anh.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 112 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 9 KB
Loại hình: Hình chụp