Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Văn Chánh.jpg

NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)Tuổi đời: 70 niên1915-1985

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)
Tên lót
VĂN
Tên chính
CHÁNH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 10 tháng 01 1915 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 256 ngày ứng với ngày 28 tháng 12 năm 2021) 39 39
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Kết hônPHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy)Xem gia đình này

Chiều cao
180cm

Quốc tịch
Việt Nam
10 tháng 01 1915 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 256 ngày ứng với ngày 28 tháng 12 năm 2021)

Tôn giáo
Cao Đài
khoảng 1926 (Bính Dần) (lúc 10 tuổi)
huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.597992 Kinh độ (Lon): E106.587587

Nghề nghiệp
Nông dân
1930 (Canh Ngọ) (lúc 14 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN HOÀNG (Hai)
13 tháng 05 1931 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Ba năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 21 ngày ứng với ngày 07 tháng 05 năm 2021)07:30 (lúc 16 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Nhóm máu AB
Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba)
13 tháng 01 1933 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Chạp năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 279 ngày ứng với ngày 20 tháng 01 năm 2022) (lúc 18 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Con trai qua đờiNGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba)
13 tháng 10 1933 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Tám năm Quý Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 167 ngày ứng với ngày 30 tháng 09 năm 2021) (lúc 18 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Con gái sinh ra
#3
NGUYỄN THỊ MỸ ANH (Tư)
16 tháng 04 1934 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Ba năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 2 ngày ứng với ngày 14 tháng 04 năm 2021) (lúc 19 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Con trai sinh ra
#4
NGUYỄN PHƯỚC LONG (Năm)
30 tháng 09 1936 (Nhầm ngày Rằm tháng Tám năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 158 ngày ứng với ngày 21 tháng 09 năm 2021) (lúc 21 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Con gái sinh ra
#5
NGUYỄN KIM PHỤNG (Sáu)
25 tháng 02 1941 (Nhầm ngày Ba Mươi tháng Giêng năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 34 ngày ứng với ngày 13 tháng 03 năm 2021) (lúc 26 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Ba Mươi tháng Giêng năm Tân Tỵ.
Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ MẸO (Ba)
21 tháng 06 1942 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Năm năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 62 ngày ứng với ngày 17 tháng 06 năm 2021)13:00 (lúc 27 tuổi)
Ghi chú: Từ trần ngày mùng Tám tháng Năm năm Nhâm Ngọ.
Con gái sinh ra
#6
NGUYỄN KIM DUNG (Bảy)
25 tháng 03 1944 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Ba năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 3 ngày ứng với ngày 13 tháng 04 năm 2021)08:00 (lúc 29 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Hai tháng Ba năm Giáp Thân.
Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ SANG (Năm)
15 tháng 01 1945 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 263 ngày ứng với ngày 04 tháng 01 năm 2022) (lúc 30 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.601180 Kinh độ (Lon): E106.534046

Cha qua đờiNGÔ VĂN BAN (Chín)
22 tháng 11 1947 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 212 ngày ứng với ngày 14 tháng 11 năm 2021)10:00 (lúc 32 tuổi)
Con gái sinh ra
#7
NGUYỄN TÂN XUÂN (Tám)
1 tháng 01 1949 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 264 ngày ứng với ngày 05 tháng 01 năm 2022)23:00 (lúc 33 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Mậu Tý.
Con trai sinh ra
#8
NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC (Chín)
20 tháng 03 1951 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Hai năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 22 ngày ứng với ngày 25 tháng 03 năm 2021)03:00 (lúc 36 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Ba tháng Hai năm Tân Mão.
Con trai sinh ra
#9
NGUYỄN PHƯỚC LỘC (Mười)
27 tháng 10 1953 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 192 ngày ứng với ngày 25 tháng 10 năm 2021)09:00 (lúc 38 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): 106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Quý Tỵ.
Con gái sinh ra
#10
NGUYỄN MỸ HOA (Mười Một)
22 tháng 11 1956 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 223 ngày ứng với ngày 25 tháng 11 năm 2021)18:15 (lúc 41 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hai Mươi Mốt tháng Mười năm Bính Thân.
Cháu nội gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI (Hai)
12 tháng 09 1958 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Bảy năm Mậu Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 142 ngày ứng với ngày 05 tháng 09 năm 2021) (lúc 43 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Chín tháng Bảy năm Mậu Tuất.
Con trai sinh ra
#11
NGUYỄN PHƯỚC HỘI (Mười Hai)
3 tháng 08 1959 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 113 ngày ứng với ngày 07 tháng 08 năm 2021)08:16 (lúc 44 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Kỷ Hợi.
Cháu nội trai sinh ra
#2
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG (Ba)
khoảng 1 tháng 06 1960 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Năm năm Canh Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 62 ngày ứng với ngày 17 tháng 06 năm 2021) (lúc 45 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Nhóm máu B
Cháu ngoại gái sinh ra
#3
ĐỖ THỊ MỸ PHƯỢNG (Hai)
7 tháng 07 1960 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Sáu năm Canh Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 98 ngày ứng với ngày 23 tháng 07 năm 2021) (lúc 45 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Bốn tháng Sáu năm Canh Tý.
Cháu ngoại trai sinh ra
#4
ĐỖ THANH TÚ (Ba)
1 tháng 01 1962 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Tân Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 256 ngày ứng với ngày 28 tháng 12 năm 2021) (lúc 46 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Tân Sửu.
Cháu ngoại gái sinh ra
#5
ĐỖ MỸ OANH (Tư)
17 tháng 08 1963 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Sáu năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 112 ngày ứng với ngày 06 tháng 08 năm 2021) (lúc 48 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Tám tháng Sáu năm Quý Mẹo.
Cháu ngoại gái sinh ra
#6
NGUYỄN THỊ KIM CHI (Hai)
khoảng 1964 (Giáp Thìn) (lúc 48 tuổi)

Con kết hônNGUYỄN HOÀNG (Hai)NGUYỄN THỊ NGÂU (Tư)Xem gia đình này
1964 (Giáp Thìn) (lúc 48 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#7
NGUYỄN HOÀNG SƠN (Tư)
28 tháng 11 1965 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười Một năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 237 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2021)01:10 (lúc 50 tuổi)
Địa chỉ: Thời điểm đó là quận 1, đô thành Sài Gòn, Việt Nam.
Ghi chú: Nhóm máu : O
Cháu ngoại gái sinh ra
#8
ĐỖ MỸ QUYÊN (Năm)
18 tháng 04 1966 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Ba năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 23 ngày ứng với ngày 09 tháng 05 năm 2021) (lúc 51 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Tám tháng Ba năm Bính Ngọ.
Cháu ngoại trai sinh ra
#9
NGUYỄN LONG KHÁNH (Ba)
6 tháng 09 1966 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Bảy năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 135 ngày ứng với ngày 29 tháng 08 năm 2021) (lúc 51 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#10
NGUYỄN MỸ HƯƠNG (Hai)
15 tháng 10 1966 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Chín năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 174 ngày ứng với ngày 07 tháng 10 năm 2021) (lúc 51 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#11
NGUYỄN HOÀNG SON (Năm)
21 tháng 07 1967 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Sáu năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 98 ngày ứng với ngày 23 tháng 07 năm 2021)02:25 (lúc 52 tuổi)
Địa chỉ: Thời điểm đó là quận 5, đô thành Sài Gòn, Việt Nam.
Ghi chú:
Sinh nhằm ngày Mười Bốn tháng Sáu năm Đinh Mùi. (giờ Kỷ Sửu, ngày Bính Tuất, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi).
Cháu ngoại trai sinh ra
#12
ĐỖ THÀNH TÀI (Sáu)
25 tháng 12 1967 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 256 ngày ứng với ngày 28 tháng 12 năm 2021) (lúc 52 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Đinh Mùi.
Cháu nội trai sinh ra
#13
NGUYỄN LONG HỒ (Ba)
23 tháng 10 1968 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Chín năm Mậu Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 174 ngày ứng với ngày 07 tháng 10 năm 2021) (lúc 53 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#14
NGUYỄN THỊ KIM CÚC (Tư)
khoảng 1968 (Mậu Thân) (lúc 52 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#15
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu)
27 tháng 05 1969 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 37 ngày ứng với ngày 23 tháng 05 năm 2021)09:20 (lúc 54 tuổi)
Địa chỉ: Thời điểm đó là quận 11, đô thành Sài Gòn, Việt Nam.
Ghi chú: Nhóm máu B.
Cháu ngoại trai sinh ra
#16
ĐỖ THÀNH TÍN (Bảy)
6 tháng 09 1969 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Bảy năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 138 ngày ứng với ngày 01 tháng 09 năm 2021) (lúc 54 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#17
NGUYỄN LONG ĐIỀN (Năm)
khoảng 1969 (Kỷ Dậu) (lúc 53 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#18
NGUYỄN THỊ HOÀNG MỸ (Bảy)
9 tháng 06 1970 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Năm năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 60 ngày ứng với ngày 15 tháng 06 năm 2021)10:35 (lúc 55 tuổi)
Địa chỉ: số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam (Thời điểm đó là quận 5, đô thành Sài Gòn, Việt Nam.)
Ghi chú: Nhóm máu O
Cháu nội trai sinh ra
#19
NGUYỄN LONG HẢI (Tư)
14 tháng 01 1971 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Chạp năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 279 ngày ứng với ngày 20 tháng 01 năm 2022) (lúc 56 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#20
NGUYỄN LONG BÌNH (Sáu)
khoảng 1971 (Tân Hợi) (lúc 55 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#21
NGUYỄN THỊ HOÀNG KIM (Tám)
14 tháng 01 1972 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Mười Một năm Tân Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 259 ngày ứng với ngày 31 tháng 12 năm 2021)03:25 (lúc 57 tuổi)
Ghi chú: Nhóm máu B
Ghi chú: Thời điểm đó là quận 5, đô thành Sài Gòn, Việt Nam.
Cháu ngoại trai sinh ra
#22
LƯU THANH TÙNG (Hai)
30 tháng 05 1972 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Nhâm Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 43 ngày ứng với ngày 29 tháng 05 năm 2021)07:10 (lúc 57 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#23
NGUYỄN MỸ HIỀN (Năm)
24 tháng 09 1973 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Tám năm Quý Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 171 ngày ứng với ngày 04 tháng 10 năm 2021) (lúc 58 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#24
NGUYỄN HOÀNG VÂN (Chín)
8 tháng 07 1974 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Năm năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 73 ngày ứng với ngày 28 tháng 06 năm 2021)20:10 (lúc 59 tuổi)
Địa chỉ: Thời điểm đó là quận 5, đô thành Sài Gòn, Việt Nam.
Ghi chú: Nhóm máu AB
Cháu nội trai sinh ra
#25
NGUYỄN HOÀNG QUÂN (Mười)
13 tháng 08 1976 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Bảy năm Bính Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 131 ngày ứng với ngày 25 tháng 08 năm 2021)10:50 (lúc 61 tuổi)
Ghi chú: Nhóm máu O
Qua đời 29 tháng 04 1985 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Ba năm Ất Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 5 ngày ứng với ngày 21 tháng 04 năm 2021) (lúc 70 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Địa chỉ: (Trùng với ngày Giổ Tổ Hùng Vương hàng năm).
Chôn cất
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6000169 Kinh độ (Lon): E106.534179

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Khu mộ Ông Bà Ngô Văn Ban - Nguyễn Thị MẹoNGÔ VĂN BAN (Chín)
Sinh nhật: khoảng tháng 08 1875 32ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 22 tháng 11 1947Nhà từ đường, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Mẹ
Mộ Nguyễn Thị Mẹo - Ngô Văn Ban.jpgNGUYỄN THỊ MẸO (Ba)
Sinh nhật: khoảng 1876ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 21 tháng 06 1942Nhà từ đường, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Chị gái
Mộ Nguyễn Thị Huỳnh - Võ Văn Sửu.jpgNGUYỄN THỊ HUỲNH (Ba)
Sinh nhật: khoảng 1899 23 23ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
6 niên
Chị gái
6 niên
Chị gái
6 niên
Bản thân
Gia đình với PHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
20 tháng
Con trai
NGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba)
Sinh nhật: 13 tháng 01 1933 18 18ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 13 tháng 10 1933ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
15 tháng
Con gái
3 niên
Con trai
Chân dung Nguyễn Phước Long.jpgNGUYỄN PHƯỚC LONG (Năm)
Sinh nhật: 30 tháng 09 1936 21 21ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 14 tháng 03 2001Số 99, đường Bạch Đằng, phường Vĩnh Thạnh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
4 niên
Con gái
3 niên
Con gái
5 niên
Con gái
2 niên
Con trai
3 niên
Con trai
3 niên
Con gái
3 niên
Con trai

Đối tượng mediaChân dung Nguyễn Văn Chánh.jpg
Chân dung Nguyễn Văn Chánh.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 112 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 6 KB
Loại hình: Hình chụp
Đối tượng mediaMộ Nguyễn Văn Chánh + Phạm Thị Tượng.jpg
Mộ Nguyễn Văn Chánh + Phạm Thị Tượng.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 640 × 480 điểm ảnh
Cỡ tệp: 52 KB
Loại hình: Mồ mả
Đối tượng mediaBút tích của Nguyễn Văn Chánh 1.jpg
Bút tích của Nguyễn Văn Chánh 1.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 648 × 864 điểm ảnh
Cỡ tệp: 51 KB
Loại hình: Bản thảo
Đối tượng mediaBút tích của Nguyễn Văn Chánh 2.jpg
Bút tích của Nguyễn Văn Chánh 2.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 648 × 864 điểm ảnh
Cỡ tệp: 56 KB
Loại hình: Bản thảo
Đối tượng mediaBút tích của Nguyễn Văn Chánh 3.jpg
Bút tích của Nguyễn Văn Chánh 3.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 648 × 864 điểm ảnh
Cỡ tệp: 62 KB
Loại hình: Bản thảo
Đối tượng mediaBút tích của Nguyễn Văn Chánh 4.jpg
Bút tích của Nguyễn Văn Chánh 4.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 648 × 864 điểm ảnh
Cỡ tệp: 48 KB
Loại hình: Bản thảo
Đối tượng mediaBút tích của Nguyễn Văn Chánh 5.jpg
Bút tích của Nguyễn Văn Chánh 5.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 648 × 864 điểm ảnh
Cỡ tệp: 72 KB
Loại hình: Bản thảo
Đối tượng mediaBút tích của Nguyễn Văn Chánh 6.jpg
Bút tích của Nguyễn Văn Chánh 6.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 648 × 864 điểm ảnh
Cỡ tệp: 51 KB
Loại hình: Bản thảo
Đối tượng mediaMộ Nguyễn Văn Chánh - Phạm Thị TượngMộ Nguyễn Văn Chánh - Phạm Thị Tượng
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 4,056 × 2,280 điểm ảnh
Cỡ tệp: 1,502 KB
Loại hình: Mồ mả