Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Thị Hoa.jpg

NGUYỄN THỊ HOA (Năm)Tuổi đời: 66 niên1941-2007

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ HOA (Năm)
Tên lót
THỊ
Tên chính
HOA
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1941 (Tân Tỵ) 35 30
Anh em sinh raNGUYỄN VĂN HIỆP (Sáu)
1941 (Tân Tỵ)
Quốc tịch
Việt Nam
1941 (Tân Tỵ)

Bà nội qua đờiTRẦN THỊ TRUNG (Ba)
9 tháng 07 1946 (Nhầm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 82 ngày ứng với ngày 31 tháng 07 năm 2020) (lúc 5 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Ghi chú: Tử trần nhằm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất (Hưởng thượng thọ 97 tuổi).
Mẹ qua đờiHUỲNH THỊ THÀNG (Chín)
3 tháng 11 1950 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Chín năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 19 ngày ứng với ngày 09 tháng 11 năm 2020) (lúc 9 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350007 Kinh độ (Lon): E105.097670

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hăm Bốn tháng Chín năm Canh Dần (Hưởng dương 40 tuổi).
Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ VỮNG (Bảy)
16 tháng 07 1955 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 96 ngày ứng với ngày 17 tháng 07 năm 2020) (lúc 14 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142

Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Ất Mùi.
Cha qua đời“Chủ Tý” NGUYỄN VĂN TÝ (Chín)
12 tháng 09 1956 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Tám năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 27 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2020) (lúc 15 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349978 Kinh độ (Lon): E105.097672

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Tám tháng Tám năm Bính Thân (Hưởng dương 51 tuổi)
Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ LÀI (Hai)
20 tháng 01 1985 (Nhầm ngày Ba Mươi tháng Chạp năm Giáp Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 113 ngày ứng với ngày 11 tháng 02 năm 2021) (lúc 44 tuổi)
khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349969 Kinh độ (Lon): E105.097663

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Ba Mươi tháng Chạp năm Giáp Tý (Hưởng dương 56 tuổi).
Qua đời 17 tháng 08 2007 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Bảy năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 59 ngày ứng với ngày 23 tháng 08 năm 2020) (lúc 66 tuổi)
Chôn cất
khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350340 Kinh độ (Lon): E105.097817

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị gái
Chân dung Nguyễn Thị Lài.jpgNGUYỄN THỊ LÀI (Hai)
Sinh nhật: khoảng 1930 24 19ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 20 tháng 01 1985khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
6 niên
Chị gái
4 niên
Chị gái
4 niên
Bản thân
Chân dung Nguyễn Thị Hoa.jpgNGUYỄN THỊ HOA (Năm)
Sinh nhật: 1941 35 30khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 17 tháng 08 2007số 25/36B, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Gia đình của cha với PHAN THỊ SINH - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Anh em khác mẹ

Đối tượng mediaChân dung Nguyễn Thị Hoa.jpg
Chân dung Nguyễn Thị Hoa.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 115 × 149 điểm ảnh
Cỡ tệp: 6 KB
Loại hình: Hình chụp