Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung NGUYỄN THỊ LANG

NGUYỄN THỊ LANG (Tư)Tuổi đời: 87 niên1904-1991

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ LANG (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
LANG
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1904 (Giáp Thìn) 28 28
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Con gái sinh ra
#1
PHẠM THỊ ĐIỀU (Hai)

Con trai sinh ra
#2
PHẠM VĂN TIẾU (Năm)

Con trai sinh ra
#3
PHẠM VĂN XÍU (Sáu)

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ SANG (Năm)
1909 (Kỷ Dậu) (lúc 5 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)
10 tháng 01 1915 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 78 ngày ứng với ngày 07 tháng 01 năm 2021) (lúc 11 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Con gái sinh ra
#4
PHẠM THỊ BA (Ba)
khoảng 1924 (Giáp Tý) (lúc 20 tuổi)
Con trai sinh ra
#5
PHẠM VĂN LỰC (Tư)
khoảng 1928 (Mậu Thìn) (lúc 24 tuổi)

Con gái sinh ra
#6
PHẠM THỊ ĐỒNG (Tám)
1940 (Canh Thìn) (lúc 36 tuổi)

Con gái sinh ra
#7
PHẠM THỊ KIM TIÊN (Chín)
khoảng 1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 38 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ MẸO (Ba)
21 tháng 06 1942 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Năm năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 115 ngày ứng với ngày 28 tháng 06 năm 2020)13:00 (lúc 38 tuổi)
Ghi chú: Từ trần ngày mùng Tám tháng Năm năm Nhâm Ngọ.
Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ SANG (Năm)
15 tháng 01 1945 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 85 ngày ứng với ngày 14 tháng 01 năm 2021) (lúc 41 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.601180 Kinh độ (Lon): E106.534046

Con trai sinh ra
#8
PHẠM VĂN BỬU (Mười)
9 tháng 01 1946 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Chạp năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 90 ngày ứng với ngày 19 tháng 01 năm 2021) (lúc 42 tuổi)

Cha qua đờiNGÔ VĂN BAN (Chín)
22 tháng 11 1947 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 34 ngày ứng với ngày 24 tháng 11 năm 2020)10:00 (lúc 43 tuổi)
Cháu ngoại gái sinh ra
#1
NGUYỄN KIM TIẾNG
khoảng 1950 (Canh Dần) (lúc 46 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ PHỤNG
khoảng 1952 (Nhâm Thìn) (lúc 48 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#3
PHẠM NGỌC ẨN (Hai)
khoảng 1952 (Nhâm Thìn) (lúc 48 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#4
PHẠM NGỌC NHẪN (Ba)
khoảng 1956 (Bính Thân) (lúc 52 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#5
NGUYỄN KIM PHƯỢNG
khoảng 1957 (Đinh Dậu) (lúc 53 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#6
PHẠM HÙNG DŨNG (Hai)
khoảng 1958 (Mậu Tuất) (lúc 54 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#7
NGUYỄN KIM HUẤN
khoảng 1959 (Kỷ Hợi) (lúc 55 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#8
PHẠM ANH TUẤN (Tư)
khoảng 1959 (Kỷ Hợi) (lúc 55 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#9
NGUYỄN KIM QUYẾN
1961 (Tân Sửu) (lúc 57 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#10
NGUYỄN VĂN LỰA
khoảng 1961 (Tân Sửu) (lúc 57 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#11
PHẠM VĂN HƯỜNG (Ba)
khoảng 1962 (Nhâm Dần) (lúc 58 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#12
PHẠM QUANG THUẤN (Năm)
khoảng 1963 (Quý Mão) (lúc 59 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#13
NGUYỄN THỊ GỌN
khoảng 1963 (Quý Mão) (lúc 59 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#14
NGUYỄN KIM YẾN
khoảng 1964 (Giáp Thìn) (lúc 60 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#15
PHẠM HỒNG THÁI (Sáu)
khoảng 1965 (Ất Tỵ) (lúc 61 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#16
NGUYỄN THỊ GÀNG
khoảng 1966 (Bính Ngọ) (lúc 62 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#17
NGUYỄN THÀNH HIỆP
1967 (Đinh Mùi) (lúc 63 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#18
NGUYỄN KIM TÂN
khoảng 1968 (Mậu Thân) (lúc 64 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#19
NGUYỄN THÀNH CÔNG
khoảng 1968 (Mậu Thân) (lúc 64 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#20
NGUYỄN THÀNH HƯNG
khoảng 1969 (Kỷ Dậu) (lúc 65 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#21
NGUYỄN KIM LIÊN
khoảng 1970 (Canh Tuất) (lúc 66 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#22
NGUYỄN THỊ NƯƠNG
khoảng 1970 (Canh Tuất) (lúc 66 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#23
NGUYỄN THANH HÙNG
khoảng 1970 (Canh Tuất) (lúc 66 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#24
NGUYỄN THỊ NÁO
khoảng 1973 (Quý Sửu) (lúc 69 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#25
NGUYỄN THÀNH HẬU
khoảng 26 tháng 04 1973 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Ba năm Quý Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 188 ngày ứng với ngày 16 tháng 04 năm 2020) (lúc 69 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#26
PHẠM THỊ NGỌC DIỆP
khoảng 1973 (Quý Sửu) (lúc 69 tuổi)

Chồng qua đờiPHẠM VĂN QUYỀN
3 tháng 07 1974 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Năm năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 109 ngày ứng với ngày 04 tháng 07 năm 2020) (lúc 70 tuổi)
xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.573494 Kinh độ (Lon): E106.559549

Cháu nội trai sinh ra
#27
PHẠM DUY QUANG
2 tháng 01 1975 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười Một năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 74 ngày ứng với ngày 03 tháng 01 năm 2021) (lúc 71 tuổi)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)
29 tháng 04 1985 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Ba năm Ất Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 202 ngày ứng với ngày 02 tháng 04 năm 2020) (lúc 81 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Địa chỉ: (Trùng với ngày Giổ Tổ Hùng Vương hàng năm).
Qua đời 23 tháng 06 1991 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Năm năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 111 ngày ứng với ngày 02 tháng 07 năm 2020) (lúc 87 tuổi)
xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.573494 Kinh độ (Lon): E106.559549

Chôn cất

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Khu mộ Ông Bà Ngô Văn Ban - Nguyễn Thị MẹoNGÔ VĂN BAN (Chín)
Sinh nhật: khoảng tháng 08 1875 32ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 22 tháng 11 1947Nhà từ đường, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Mẹ
Mộ Nguyễn Thị Mẹo - Ngô Văn Ban.jpgNGUYỄN THỊ MẸO (Ba)
Sinh nhật: khoảng 1876ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 21 tháng 06 1942Nhà từ đường, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Chị gái
Mộ Nguyễn Thị Huỳnh - Võ Văn Sửu.jpgNGUYỄN THỊ HUỲNH (Ba)
Sinh nhật: khoảng 1899 23 23ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
6 niên
Bản thân
6 niên
Em gái
6 niên
Em trai
Gia đình với PHẠM VĂN QUYỀN - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con gái
Con gái
5 niên
Con trai
Con trai
Con trai
Con gái
3 niên
Con gái
4 niên
Con trai

Đối tượng mediaChân dung NGUYỄN THỊ LANGChân dung NGUYỄN THỊ LANG
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 1,044 × 1,019 điểm ảnh
Cỡ tệp: 151 KB
Loại hình: Hình chụp