Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Trần Minh Tiến.jpg

TRẦN MINH TIẾNTuổi đời: 54 niên1966-

Tên đầy đủ
TRẦN MINH TIẾN
Tên lót
MINH
Tên chính
TIẾN
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật 27 tháng 10 1966 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Chín năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại đúng ngay hôm nay ứng với ngày 30 tháng 10 năm 2020)

Quốc tịch
Việt Nam
27 tháng 10 1966 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Chín năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại đúng ngay hôm nay ứng với ngày 30 tháng 10 năm 2020)

Con trai sinh ra
#1
TRẦN MINH TRUNG (Hai)
9 tháng 03 1994 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Giêng năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 252 ngày ứng với ngày 21 tháng 02 năm 2020) (lúc 27 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
TRẦN MINH ĐỨC (Ba)
khoảng 2 tháng 01 2000 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Mười Một năm Kỷ Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 70 ngày ứng với ngày 08 tháng 01 năm 2021) (lúc 33 tuổi)

Đối tượng mediaChân dung Trần Minh Tiến.jpg
Chân dung Trần Minh Tiến.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 130 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 5 KB
Loại hình: Hình chụp