Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Văn Biện.jpg

NGUYỄN VĂN BIỆN (Năm)Tuổi đời: 88 niên1890-1978

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN BIỆN (Năm)
Tên lót
VĂN
Tên chính
BIỆN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật khoảng 1890 (Canh Dần) 40
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ CHẮN (Bảy)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN VĂN LỢI (Tám)

Quốc tịch
Việt Nam
1890 (Canh Dần)

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)
khoảng 1892 (Nhâm Thìn) (lúc 2 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN LIỀN (Bảy)
khoảng 1895 (Ất Mùi) (lúc 5 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN GIÁP (Tám)
khoảng 1903 (Quý Mão) (lúc 13 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Anh em sinh ra“Chủ Tý” NGUYỄN VĂN TÝ (Chín)
khoảng 1906 (Bính Ngọ) (lúc 16 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN ĐÓ (Ba)
30 tháng 08 1906 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 62 ngày ứng với ngày 29 tháng 08 năm 2020) (lúc 16 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Một tháng Bảy (Âm lịch).
Con trai sinh ra
#3
NGUYỄN VĂN ẢNH (Hai)
khoảng 1917 (Đinh Tỵ) (lúc 27 tuổi)
Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN DIỄN (Tư)
20 tháng 09 1917 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Tám năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 39 ngày ứng với ngày 21 tháng 09 năm 2020) (lúc 27 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.318365 Kinh độ (Lon): E105.088591

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Năm tháng Tám năm Đinh Tỵ (Hưởng dương 34 tuổi).
Con gái sinh ra
#4
NGUYỄN THỊ SẢNH (Ba)
khoảng 1918 (Mậu Ngọ) (lúc 28 tuổi)

Con gái sinh ra
#5
NGUYỄN THỊ LƯỚI (Tư)
khoảng 1926 (Bính Dần) (lúc 36 tuổi)
Con trai sinh ra
#6
NGUYỄN VĂN THỪA (Năm)
khoảng 1928 (Mậu Thìn) (lúc 38 tuổi)
Con gái sinh ra
#7
NGUYỄN THỊ HINH (Sáu)
khoảng 1932 (Nhâm Thân) (lúc 42 tuổi)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ PHI (Ba)
17 tháng 06 1938 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 112 ngày ứng với ngày 10 tháng 07 năm 2020) (lúc 48 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Mậu Dần (Hưởng dương 58 tuổi).
Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)
7 tháng 07 1941 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Sáu năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 89 ngày ứng với ngày 02 tháng 08 năm 2020) (lúc 51 tuổi)
Con gái sinh ra
#8
NGUYỄN THỊ THÊM (Chín)
khoảng 1943 (Quý Mùi) (lúc 53 tuổi)
Cháu ngoại gái sinh ra
#1
HUỲNH THỊ NƯƠNG (Ba)
khoảng 1943 (Quý Mùi) (lúc 53 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#2
NGUYỄN VĂN NGUYỆT (Hai)
khoảng 1945 (Ất Dậu) (lúc 55 tuổi)
Cháu ngoại gái sinh ra
#3
HUỲNH THỊ BÍCH (Hai)
khoảng 1946 (Bính Tuất) (lúc 56 tuổi)
Mẹ qua đờiTRẦN THỊ TRUNG (Ba)
9 tháng 07 1946 (Nhầm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 91 ngày ứng với ngày 31 tháng 07 năm 2020) (lúc 56 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Ghi chú: Tử trần nhằm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất (Hưởng thượng thọ 97 tuổi).
Cháu ngoại trai sinh ra
#4
HUỲNH VĂN HƯƠNG (Tư)
khoảng 1947 (Đinh Hợi) (lúc 57 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#5
NGUYỄN VĂN TẤT (Ba)
1948 (Mậu Tý) (lúc 58 tuổi)
Cháu ngoại gái sinh ra
#6
HUỲNH THỊ MĂNG (Ba)
khoảng 1948 (Mậu Tý) (lúc 58 tuổi)
Cháu ngoại trai sinh ra
#7
HUỲNH VĂN THÁ (Năm)
khoảng 1949 (Kỷ Sửu) (lúc 59 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#8
NGUYỄN THỊ LẸ (Tư)
khoảng 1950 (Canh Dần) (lúc 60 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#9
HUỲNH THỊ CÚC (Tư)
khoảng 1950 (Canh Dần) (lúc 60 tuổi)
Cháu ngoại trai sinh ra
#10
TRUNG HẬU (Sáu)
khoảng 1951 (Tân Mão) (lúc 61 tuổi)
Cháu ngoại trai sinh ra
#11
CÔNG NHÂN (Bảy)
khoảng 1952 (Nhâm Thìn) (lúc 62 tuổi)
Cháu ngoại trai sinh ra
#12
HUỲNH THANH TRUNG (Năm)
khoảng 1953 (Quý Tỵ) (lúc 63 tuổi)
Cháu ngoại trai sinh ra
#13
HOÀNG BÉ (Tám)
khoảng 1953 (Quý Tỵ) (lúc 63 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#14
HUỲNH NGỌC ĐIỆP (Hai)
khoảng 1954 (Giáp Ngọ) (lúc 64 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#15
HUỲNH THỊ PHƯỢNG (Sáu)
khoảng 1956 (Bính Thân) (lúc 66 tuổi)
Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN GIÁP (Tám)
29 tháng 08 1956 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Bảy năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 49 ngày ứng với ngày 11 tháng 09 năm 2020) (lúc 66 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.317643 Kinh độ (Lon): E105.090141

Anh em qua đời“Chủ Tý” NGUYỄN VĂN TÝ (Chín)
12 tháng 09 1956 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Tám năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 36 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2020) (lúc 66 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349978 Kinh độ (Lon): E105.097672

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Tám tháng Tám năm Bính Thân (Hưởng dương 51 tuổi)
Cháu ngoại gái sinh ra
#16
HUỲNH THỊ NHÀN (Bảy)
khoảng 1958 (Mậu Tuất) (lúc 68 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#17
NGUYỄN MINH HOÀNG (Năm)
khoảng 1958 (Mậu Tuất) (lúc 68 tuổi)
Cháu ngoại gái sinh ra
#18
THỊ BÉ CHÍN
khoảng 1960 (Canh Tý) (lúc 70 tuổi)
Cháu ngoại gái sinh ra
#19
HUỲNH THỊ CĂN (Tám)
1961 (Tân Sửu) (lúc 71 tuổi)
Cháu ngoại gái sinh ra
#20
TUYẾT THU (Mười)
khoảng 1962 (Nhâm Dần) (lúc 72 tuổi)
Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN LIỀN (Bảy)
26 tháng 10 1963 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chín năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 4 ngày ứng với ngày 26 tháng 10 năm 2020) (lúc 73 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Mười tháng Chín năm Quý Mẹo (Hưởng thọ 69 tuổi).
Cháu ngoại gái sinh ra
#21
THU ĐÔNG (Út) (Mười Một)
khoảng 1964 (Giáp Thìn) (lúc 74 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#22
PHAN HỒNG KHÁNH
khoảng 1965 (Ất Tỵ) (lúc 75 tuổi)
Cháu ngoại trai sinh ra
#23
PHAN HỒNG LÂM
khoảng 1967 (Đinh Mùi) (lúc 77 tuổi)
Cháu ngoại gái sinh ra
#24
PHAN HỒNG BẢNH
khoảng 1969 (Kỷ Dậu) (lúc 79 tuổi)
Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai)
24 tháng 08 1969 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 61 ngày ứng với ngày 30 tháng 08 năm 2020) (lúc 79 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu (Hưởng thượng thọ 91 tuổi).
Cháu nội gái qua đờiHUỲNH THANH TRUNG (Năm)
khoảng 1973 (Quý Sửu) (lúc 83 tuổi)

Cháu nội gái qua đờiHUỲNH VĂN HƯƠNG (Tư)
24 tháng 02 1973 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Giêng năm Quý Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 258 ngày ứng với ngày 15 tháng 02 năm 2020) (lúc 83 tuổi)

Cháu nội gái qua đời CÔNG NHÂN (Bảy)
17 tháng 05 1973 (Nhầm ngày Rằm tháng Tư năm Quý Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 176 ngày ứng với ngày 07 tháng 05 năm 2020) (lúc 83 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#25
PHAN HỒNG SƯƠNG
khoảng 1974 (Giáp Dần) (lúc 84 tuổi)
Cháu ngoại trai sinh ra
#26
HUỲNH THANH TÙNG (Ba)
khoảng 1974 (Giáp Dần) (lúc 84 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#27
PHAN HỒNG NGUYỄN
khoảng 1977 (Đinh Tỵ) (lúc 87 tuổi)
Cháu ngoại gái sinh ra
#28
DƯƠNG NGỌC DUNG (Hai)
khoảng 1977 (Đinh Tỵ) (lúc 87 tuổi)

Qua đời 14 tháng 12 1978 (Nhầm ngày Rằm tháng Mười Một năm Mậu Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 59 ngày ứng với ngày 28 tháng 12 năm 2020) (lúc 88 tuổi)
Chôn cất
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh trai
3 niên
Chị gái
4 niên
Anh trai
Mộ Nguyễn Văn Diễn.jpgNGUYỄN VĂN DIỄN (Tư)
Sinh nhật: khoảng 1884 34ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 20 tháng 09 1917ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
7 niên
Bản thân
3 niên
Em trai
4 niên
Em trai
9 niên
Em trai
4 niên
Em trai
Gia đình với NGUYỄN THỊ KIẾN (Ba) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con trai
Chân dung Nguyễn Văn Ảnh.jpgNGUYỄN VĂN ẢNH (Hai)
Sinh nhật: khoảng 1917 27 18khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 18 tháng 01 1987ấp 7, xã Thới Bình, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
2 niên
Con gái
9 niên
Con gái
3 niên
Con trai
Chân dung Nguyễn Văn Thừa.jpgNGUYỄN VĂN THỪA (Năm)
Sinh nhật: khoảng 1928 38 29ấp 7, xã Thới Bình, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 3 tháng 09 2013ấp 7, xã Thới Bình, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
5 niên
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái

Đối tượng mediaChân dung Nguyễn Văn Biện.jpg
Chân dung Nguyễn Văn Biện.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 117 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 7 KB
Loại hình: Hình chụp
Đối tượng mediaMộ Nguyễn Văn Biện.jpg
Mộ Nguyễn Văn Biện.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 3,240 × 4,320 điểm ảnh
Cỡ tệp: 2,002 KB
Loại hình: Mồ mả