Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung NGUYỄN VĂN LIỀN

NGUYỄN VĂN LIỀN (Bảy)Tuổi đời: 68 niên1895-1963

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN LIỀN (Bảy)
Tên lót
VĂN
Tên chính
LIỀN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật khoảng 1895 (Ất Mùi) 45
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ CƯNG (Năm)

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN GIÁP (Tám)
khoảng 1903 (Quý Mão) (lúc 8 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Anh em sinh ra“Chủ Tý” NGUYỄN VĂN TÝ (Chín)
khoảng 1906 (Bính Ngọ) (lúc 11 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN ĐÓ (Ba)
30 tháng 08 1906 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 63 ngày ứng với ngày 29 tháng 08 năm 2020) (lúc 11 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Một tháng Bảy (Âm lịch).
Con gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ THẢNH (Hai)
khoảng 1916 (Bính Thìn) (lúc 21 tuổi)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN DIỄN (Tư)
20 tháng 09 1917 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Tám năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 40 ngày ứng với ngày 21 tháng 09 năm 2020) (lúc 22 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.318365 Kinh độ (Lon): E105.088591

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Năm tháng Tám năm Đinh Tỵ (Hưởng dương 34 tuổi).
Con gái sinh ra
#3
NGUYỄN THỊ NHÀNH (Ba)
khoảng 1923 (Quý Hợi) (lúc 28 tuổi)

Vợ qua đờiHUỲNH THỊ TÝ
6 tháng 07 1925 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Năm năm Ất Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 117 ngày ứng với ngày 06 tháng 07 năm 2020) (lúc 30 tuổi)

Con gái sinh ra
#4
NGUYỄN THỊ THUẬN (Tư)
khoảng 1926 (Bính Dần) (lúc 31 tuổi)
Con gái sinh ra
#5
NGUYỄN THỊ HÒA (Sáu)
khoảng 1930 (Canh Ngọ) (lúc 35 tuổi)
Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ PHI (Ba)
17 tháng 06 1938 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 113 ngày ứng với ngày 10 tháng 07 năm 2020) (lúc 43 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Mậu Dần (Hưởng dương 58 tuổi).
Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)
7 tháng 07 1941 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Sáu năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 90 ngày ứng với ngày 02 tháng 08 năm 2020) (lúc 46 tuổi)
Cháu ngoại gái sinh ra
#1
ĐOÀN KIM THIỀN (Ba)
khoảng 1943 (Quý Mùi) (lúc 48 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
ĐOÀN KIM NƯƠNG (Tư)
khoảng 1946 (Bính Tuất) (lúc 51 tuổi)

Mẹ qua đờiTRẦN THỊ TRUNG (Ba)
9 tháng 07 1946 (Nhầm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 92 ngày ứng với ngày 31 tháng 07 năm 2020) (lúc 51 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Ghi chú: Tử trần nhằm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất (Hưởng thượng thọ 97 tuổi).
Cháu ngoại gái sinh ra
#3
TRẦN LÊ HUỲNH (Hai)
khoảng 1949 (Kỷ Sửu) (lúc 54 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#4
ĐOÀN CÔNG BÌNH (Năm)
khoảng 1949 (Kỷ Sửu) (lúc 54 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#5
TRẦN LỆ TÂM (Ba)
khoảng 1951 (Tân Mão) (lúc 56 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#6
ĐOÀN KIM VÂN (Sáu)
khoảng 1951 (Tân Mão) (lúc 56 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#7
TRẦN THANH NHÀN (Tư)
khoảng 1953 (Quý Tỵ) (lúc 58 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#8
ĐOÀN ĐÌNH CHIẾN (Bảy)
khoảng 1954 (Giáp Ngọ) (lúc 59 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#9
TRẦN BÌNH TRUNG (Năm)
khoảng 1955 (Ất Mùi) (lúc 60 tuổi)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN GIÁP (Tám)
29 tháng 08 1956 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Bảy năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 50 ngày ứng với ngày 11 tháng 09 năm 2020) (lúc 61 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.317643 Kinh độ (Lon): E105.090141

Anh em qua đời“Chủ Tý” NGUYỄN VĂN TÝ (Chín)
12 tháng 09 1956 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Tám năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 37 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2020) (lúc 61 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349978 Kinh độ (Lon): E105.097672

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Tám tháng Tám năm Bính Thân (Hưởng dương 51 tuổi)
Cháu ngoại gái sinh ra
#10
TRẦN THÚY PHƯỢNG (Sáu)
khoảng 1957 (Đinh Dậu) (lúc 62 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#11
ĐOÀN KIM XUYẾN (Tám)
khoảng 1957 (Đinh Dậu) (lúc 62 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#12
TRẦN LỆ MY (Bảy)
khoảng 1959 (Kỷ Hợi) (lúc 64 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#13
TRẦN BÌNH TRỌNG (Tám)
khoảng 1961 (Tân Sửu) (lúc 66 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#14
ĐOÀN KIM THU (Chín)
khoảng 1962 (Nhâm Dần) (lúc 67 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#15
TRẦN THU NGÂN (Chín)
khoảng 1963 (Quý Mão) (lúc 68 tuổi)

Qua đời 26 tháng 10 1963 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chín năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 5 ngày ứng với ngày 26 tháng 10 năm 2020) (lúc 68 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Mười tháng Chín năm Quý Mẹo (Hưởng thọ 69 tuổi).
Chôn cất
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh trai
3 niên
Chị gái
4 niên
Anh trai
Mộ Nguyễn Văn Diễn.jpgNGUYỄN VĂN DIỄN (Tư)
Sinh nhật: khoảng 1884 34ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 20 tháng 09 1917ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
7 niên
Anh trai
3 niên
Anh trai
4 niên
Bản thân
9 niên
Em trai
4 niên
Em trai
Gia đình với VƯƠNG THỊ CẬY - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con gái
4 niên
Con gái
Con gái
Con gái
Gia đình với HUỲNH THỊ TÝ - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con gái

Qua đời
Từ trần nhằm ngày Mùng Mười tháng Chín năm Quý Mẹo (Hưởng thọ 69 tuổi).
Đối tượng mediaChân dung NGUYỄN VĂN LIỀNChân dung NGUYỄN VĂN LIỀN
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 3,240 × 4,320 điểm ảnh
Cỡ tệp: 2,589 KB
Loại hình: Hình chụp