Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Ngọc Minh Tuyền.jpg

NGUYỄN NGỌC MINH TUYỀN (Ba)Tuổi đời: 22 niên1998-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC MINH TUYỀN (Ba)
Tên lót
NGỌC MINH
Tên chính
TUYỀN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1998 (Mậu Dần) 40 41

Cư ngụ 1998 (Mậu Dần)
Quốc tịch
Việt Nam
1998 (Mậu Dần)

Bà ngoại qua đờiPHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy)
22 tháng 11 2008 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 40 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2020) (lúc 10 tuổi)

Đối tượng mediaChân dung Nguyễn Ngọc Minh Tuyền.jpg
Chân dung Nguyễn Ngọc Minh Tuyền.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 138 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 7 KB
Loại hình: Hình chụp