Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Phước Thiên Thọ.jpg

NGUYỄN PHƯỚC THIÊN THỌ (Tư)Tuổi đời: 13 niên2006-

Tên đầy đủ
NGUYỄN PHƯỚC THIÊN THỌ (Tư)
Tên lót
PHƯỚC THIÊN
Tên chính
THỌ
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 14 tháng 12 2006 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Mười năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 48 ngày ứng với ngày 08 tháng 12 năm 2020) 47 38

Quốc tịch
Hoa Kỳ
14 tháng 12 2006 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Mười năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 48 ngày ứng với ngày 08 tháng 12 năm 2020)

Bà nội qua đờiPHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy)
22 tháng 11 2008 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 49 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2020) (lúc 23 tháng)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị gái
22 tháng
Chị gái
5 niên
Bản thân

Đối tượng mediaChân dung Nguyễn Phước Thiên Thọ.jpg
Chân dung Nguyễn Phước Thiên Thọ.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 120 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 5 KB
Loại hình: Hình chụp