Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH KIM NGỌC (Hai)Tuổi đời: 15 niên2004-

Tên đầy đủ
HUỲNH KIM NGỌC (Hai)
Tên lót
KIM
Tên chính
NGỌC
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 17 tháng 11 2004 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 31 ngày ứng với ngày 20 tháng 11 năm 2020)02:45 30 20

Chị em sinh raHUỲNH KIM ANH (Ba)
14 tháng 09 2009 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Bảy năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 37 ngày ứng với ngày 13 tháng 09 năm 2020)03:30 (lúc 4 tuổi)