Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN MỸ PHỤNGTuổi đời: 12 niên2007-

Tên đầy đủ
NGUYỄN MỸ PHỤNG
Tên lót
NGUYỄN MỸ
Tên chính
PHỤNG
Họ chính
Sinh nhật 7 tháng 11 2007 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Chín năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 14 ngày ứng với ngày 13 tháng 11 năm 2020) 29 26

Anh em sinh ra MINH LONG
20 tháng 10 2012 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Chín năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 8 ngày ứng với ngày 22 tháng 10 năm 2020) (lúc 4 tuổi)