Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRỊNH VĂN CẦN (Tám)-

Tên đầy đủ
TRỊNH VĂN CẦN (Tám)
Tên lót
VĂN
Tên chính
CẦN
Họ chính
TRỊNH
Sinh nhật

Anh em sinh raTRỊNH VĂN DẬU (Chín)
khoảng 1908 (Mậu Thân)

Anh em qua đờiTRỊNH VĂN DẬU (Chín)
16 tháng 07 1997 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 177 ngày ứng với ngày 21 tháng 07 năm 2021)

Qua đời

Chôn cất

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Bản thân
Anh em
Chị em
Chị em