Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRỊNH THỊ ÚT CHƠI (Mười Một)-

Tên đầy đủ
TRỊNH THỊ ÚT CHƠI (Mười Một)
Tên lót
THỊ ÚT
Tên chính
CHƠI
Họ chính
TRỊNH
Sinh nhật

Con gái sinh ra
#1
? ?

Anh em sinh raTRỊNH VĂN DẬU (Chín)
khoảng 1908 (Mậu Thân)

Anh em qua đờiTRỊNH VĂN DẬU (Chín)
16 tháng 07 1997 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 177 ngày ứng với ngày 21 tháng 07 năm 2021)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Bản thân
??? ??? + TRỊNH THỊ ÚT CHƠI (Mười Một) - Xem gia đình này
Bản thân
Con gái