Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN THỊ MỪNG-

Tên đầy đủ
TRẦN THỊ MỪNG
Tên lót
THỊ
Tên chính
MỪNG
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật

Con gái sinh ra
#1
TRỊNH NGỌC BÍCH (Hai)

Con trai sinh ra
#2
TRỊNH VĂN LUẬN (Ba)

Con gái sinh ra
#3
TRỊNH ÁNH HỒNG (Tư)

Con trai sinh ra
#4
TRỊNH CÔNG SỞ (Năm)

Con trai sinh ra
#5
TRỊNH CÔNG VĂN (Sáu)

Con gái sinh ra
#6
TRỊNH THỊ THÚY (Bảy)

Con trai sinh ra
#7
TRỊNH THANH PHONG (Tám)

Gia đình với TRỊNH VĂN NHẮC (Hai) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con gái
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái
Con trai