Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRỊNH VĂN NHẮC (Hai)-

Tên đầy đủ
TRỊNH VĂN NHẮC (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
NHẮC
Họ chính
TRỊNH
Sinh nhật

Con gái sinh ra
#1
TRỊNH NGỌC BÍCH (Hai)

Con trai sinh ra
#2
TRỊNH VĂN LUẬN (Ba)

Con gái sinh ra
#3
TRỊNH ÁNH HỒNG (Tư)

Con trai sinh ra
#4
TRỊNH CÔNG SỞ (Năm)

Con trai sinh ra
#5
TRỊNH CÔNG VĂN (Sáu)

Con gái sinh ra
#6
TRỊNH THỊ THÚY (Bảy)

Con trai sinh ra
#7
TRỊNH THANH PHONG (Tám)

Anh em sinh raTRỊNH THANH BÌNH (Tám)
1952 (Nhâm Thìn)

Anh em sinh raTRỊNH MINH THÀNH (Chín)
khoảng 1956 (Bính Thân)

Cha qua đờiTRỊNH VĂN DẬU (Chín)
16 tháng 07 1997 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 178 ngày ứng với ngày 21 tháng 07 năm 2021)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ MÃNH (Ba)
23 tháng 03 2002 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Hai năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 57 ngày ứng với ngày 22 tháng 03 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Bản thân
Chị em
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
5 niên
Anh em
Gia đình với TRẦN THỊ MỪNG - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con gái
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái
Con trai