Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ QUÂN-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ QUÂN
Tên lót
THỊ
Tên chính
QUÂN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN HỒNG THẮM (Hai)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN HOÀNG ÂN (Ba)

Con trai sinh ra
#3
NGUYỄN QUỐC ÁI (Tư)

Con gái sinh ra
#4
NGUYỄN HỒNG YÊM (Năm)

Gia đình với NGUYỄN VĂN LIÊU (Hai) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái