Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN LỢI-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN LỢI
Tên lót
VĂN
Tên chính
LỢI
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN VĂN LIÊU (Hai)
khoảng 1956 (Bính Thân)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN VĂN CHÁNH (Ba)
khoảng 1957 (Đinh Dậu)

Con trai sinh ra
#3
NGUYỄN VĂN SÁCH (Tư)

Con gái sinh ra
#4
NGUYẾN KIM CƯƠNG (Năm)

Con gái sinh ra
#5
NGUYỄN THỊ VUI (Sáu)

Con trai sinh ra
#6
NGUYỄN VĂN CẦM (Bảy)

Con gái sinh ra
#7
NGUYỄN THỊ HOÀI (Tám)

Con trai sinh ra
#8
NGUYỄN QUỐC NGHI (Chín)

Gia đình với TRỊNH THỊ NHỞ (Ba) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con trai
2 niên
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái
Con trai