Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN CẦM (Bảy)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN CẦM (Bảy)
Tên lót
VĂN
Tên chính
CẦM
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN LIÊU (Hai)
khoảng 1956 (Bính Thân)

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN CHÁNH (Ba)
khoảng 1957 (Đinh Dậu)

Ông ngoại qua đờiTRỊNH VĂN DẬU (Chín)
16 tháng 07 1997 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 177 ngày ứng với ngày 21 tháng 07 năm 2021)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ MÃNH (Ba)
23 tháng 03 2002 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Hai năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 56 ngày ứng với ngày 22 tháng 03 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
2 niên
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Bản thân
Chị em
Anh em