Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN CHÁNH (Ba)Tuổi đời: 64 niên1957-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN CHÁNH (Ba)
Tên lót
VĂN
Tên chính
CHÁNH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật khoảng 1957 (Đinh Dậu)

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ HÀ XUYÊN (Hai)

Con gái sinh ra
#2
NGUYỄN BÍCH NHƯ (Ba)

Ông ngoại qua đờiTRỊNH VĂN DẬU (Chín)
16 tháng 07 1997 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 177 ngày ứng với ngày 21 tháng 07 năm 2021) (lúc 40 tuổi)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ MÃNH (Ba)
23 tháng 03 2002 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Hai năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 56 ngày ứng với ngày 22 tháng 03 năm 2021) (lúc 45 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh trai
2 niên
Bản thân
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Anh em
Gia đình với HỒNG KIM RÃNH - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con gái
Con gái