Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung PHẠM THỊ TƯ

PHẠM THỊ TƯ (Tư)Tuổi đời: 80 niên1944-

Tên đầy đủ
PHẠM THỊ TƯ (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật khoảng 1944 (Giáp Thân) 24 24

Chị em sinh raPHẠM THỊ SÁU (Sáu)
khoảng 1948 (Mậu Tý) (Tuổi đời 4 niên)

Anh em sinh raPHẠM VĂN HOÀI (Bảy)
khoảng 1953 (Quý Tỵ) (Tuổi đời 9 niên)

Anh em sinh raPHẠM VĂN THÁI (Tám)
khoảng 1955 (Ất Mùi) (Tuổi đời 11 niên)

Anh em sinh raPHẠM VĂN ĐIỀN (Chín)
khoảng 1958 (Mậu Tuất) (Tuổi đời 14 niên)

Chị em sinh raPHẠM THỊ DUNG (Mười)
khoảng 1960 (Canh Tý) (Tuổi đời 16 niên)

Chị em sinh raPHẠM THỊ HƯỜNG (Mười Một)
khoảng 1963 (Quý Mão) (Tuổi đời 19 niên)

Con trai sinh ra
#1
HUỲNH MINH THUỘC (Hai)
khoảng 1965 (Ất Tỵ) (Tuổi đời 21 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Con gái sinh ra
#2
HUỲNH THỊ DIỆU (Ba)
khoảng 1968 (Mậu Thân) (Tuổi đời 24 niên)
Con gái sinh ra
#3
HUỲNH NGỌC HÂN (Tư)
1970 (Canh Tuất) (Tuổi đời 26 niên)
Địa chỉ: ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Con gái qua đờiHUỲNH NGỌC HÂN (Tư)
1970 (Canh Tuất) (Tuổi đời 26 niên)
Địa chỉ: ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Con gái sinh ra
#4
HUỲNH THỊ MÀU (Năm)
10 tháng 10 1971 (Nhầm ngày Hai Hai tháng Tám năm Tân Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 122 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 27 niên)
Con trai sinh ra
#5
HUỲNH MINH TIẾN (Sáu)
khoảng 1975 (Ất Mão) (Tuổi đời 31 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Con trai sinh ra
#6
HUỲNH MINH LOA (Bảy)
1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 34 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Con trai sinh ra
#7
HUỲNH MINH LƯƠNG (Tám)
khoảng 1981 (Tân Dậu) (Tuổi đời 37 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Con trai sinh ra
#8
HUỲNH ANH (Chín)
khoảng 22 tháng 09 1983 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Tám năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 116 ngày ứng với ngày 18 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 39 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Chị em qua đờiPHẠM THỊ DUNG (Mười)
16 tháng 05 1985 (Nhầm ngày Hai Bảy tháng Ba năm Ất Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 20 ngày ứng với ngày 05 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 41 niên)

Con trai sinh ra
#9
HUỲNH ÚT NHỎ (Mười)
khoảng 1986 (Bính Dần) (Tuổi đời 42 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu nội gái sinh ra
#1
HUỲNH NHI (Hai)
khoảng 1987 (Đinh Mão) (Tuổi đời 43 niên)

Cha qua đờiPHẠM VĂN CA
7 tháng 06 1987 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Năm năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 23 ngày ứng với ngày 17 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 43 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#2
HUỲNH NHƯ BÍCH (Ba)
5 tháng 09 1990 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Bảy năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 87 ngày ứng với ngày 20 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 46 niên)

Cháu ngoại trai sinh ra
#3
NGUYỄN TẤN VŨ (Hai)
khoảng 1991 (Tân Mùi) (Tuổi đời 47 niên)

Cháu ngoại trai sinh ra
#4
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (Ba)
1993 (Quý Dậu) (Tuổi đời 49 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#5
HUỲNH HOA TƯỜNG VY (Tư)
1996 (Bính Tý) (Tuổi đời 52 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#6
HUỲNH TÚ NGỌC (Năm)
khoảng 1999 (Kỷ Mão) (Tuổi đời 55 niên)

Mẹ qua đờiCAM THỊ DẶM (Ba)
25 tháng 05 2002 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Tư năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 4 ngày ứng với ngày 21 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 58 niên)

Con kết hônNGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu) 阮潢徳HUỲNH THỊ MÀU (Năm)Xem gia đình này
Loại hình: Kết hôn dân sự
22 tháng 11 2003 (Nhầm ngày Hai Chín tháng Mười năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 188 ngày ứng với ngày 29 tháng 11 năm 2024) (Tuổi đời 59 niên)
Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Chín tháng Mười năm Quý Mùi.
Cháu nội gái sinh ra
#7
HUỲNH CÁT TƯỜNG (Hai)
1 tháng 08 2004 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Sáu năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 57 ngày ứng với ngày 21 tháng 07 năm 2024) (Tuổi đời 60 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#8
HUỲNH NGUYÊN GIÁP (Sáu)
15 tháng 01 2005 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 225 ngày ứng với ngày 05 tháng 01 năm 2025) (Tuổi đời 61 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#9
HUỲNH LÊ THIÊN NHÂN (Hai)
28 tháng 03 2006 (Nhầm ngày Hai Chín tháng Hai năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 48 ngày ứng với ngày 07 tháng 04 năm 2024) (Tuổi đời 62 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#10
HUỲNH KIỀU NHƯ (Ba)
11 tháng 01 2008 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Chạp năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 223 ngày ứng với ngày 03 tháng 01 năm 2025) (Tuổi đời 64 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#11
HUỲNH KHÁNH TRÌNH (Hai)
23 tháng 12 2008 (Nhầm ngày Hai Bảy tháng Mười Một năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 216 ngày ứng với ngày 27 tháng 12 năm 2024) (Tuổi đời 64 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#12
HUỲNH VÂN ANH (Hai)
11 tháng 10 2012 (Nhầm ngày Hai Sáu tháng Tám năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 126 ngày ứng với ngày 28 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 68 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#13
HUỲNH VÂN ANH (Hai)
11 tháng 10 2012 (Nhầm ngày Hai Sáu tháng Tám năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 126 ngày ứng với ngày 28 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 68 niên)
Cháu nội gái sinh ra
#14
HUỲNH MINH THƯ (Ba)
6 tháng 01 2013 (Nhầm ngày Hai Lăm tháng Mười Một năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 214 ngày ứng với ngày 25 tháng 12 năm 2024) (Tuổi đời 69 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#15
HUỲNH PHI VÂN (Hai)
22 tháng 06 2014 (Nhầm ngày Hai Lăm tháng Năm năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 36 ngày ứng với ngày 30 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 70 niên)

Chồng qua đờiHUỲNH VĂN THÀNH (Ba)
22 tháng 08 2017 (Nhầm ngày mùng Một tháng Bảy năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 71 ngày ứng với ngày 04 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 73 niên)
Nguyên nhân: Bệnh già
Ghi chú: Nhằm ngày mùng Một tháng Bảy năm Đinh Dậu
Cháu kết hôn ĐÌNH KHUÊHUỲNH NHI (Hai)Xem gia đình này
21 tháng 07 2019 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Sáu năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 60 ngày ứng với ngày 24 tháng 07 năm 2024) (Tuổi đời 75 niên)

Cư ngụ

Vĩ độ (Lat): N8.9739180 Kinh độ (Lon): 105.0237970

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Bản thân
5 niên
Em gái
6 niên
Em trai
3 niên
Em trai
4 niên
Em trai
3 niên
Em gái
4 niên
Em gái
Gia đình với HUỲNH VĂN THÀNH (Ba) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con trai
4 niên
Con gái
3 niên
Con gái
HUỲNH NGỌC HÂN (Tư)
Sinh nhật: 1970 27 26ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 1970ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Vietnam
21 tháng
Con gái
4 niên
Con trai
4 niên
Con trai
4 niên
Con trai
3 niên
Con trai
3 niên
Con trai

Đối tượng mediaChân dung PHẠM THỊ TƯChân dung PHẠM THỊ TƯ
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 682 × 1,013 điểm ảnh
Cỡ tệp: 200 KB
Loại hình: Hình chụp