Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VƯƠNG KHÁNH DƯƠNGTuổi đời: 19 niên2000-

Tên đầy đủ
VƯƠNG KHÁNH DƯƠNG
Tên lót
KHÁNH
Tên chính
DƯƠNG
Họ chính
VƯƠNG
Sinh nhật 9 tháng 11 2000 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Mười năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 29 ngày ứng với ngày 28 tháng 11 năm 2020) 24 23

Anh em sinh raVƯƠNG HỮU DƯƠNG
8 tháng 08 2003 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 62 ngày ứng với ngày 29 tháng 08 năm 2020) (lúc 2 tuổi)

Anh em sinh raVƯƠNG HỮU VINH
khoảng 20 tháng 07 2005 (Nhầm ngày Rằm tháng Sáu năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 87 ngày ứng với ngày 04 tháng 08 năm 2020) (lúc 4 tuổi)