Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM THỊ KIM HƯƠNG (Ba)Tuổi đời: 52 niên1969-

Tên đầy đủ
PHẠM THỊ KIM HƯƠNG (Ba)
Tên lót
THỊ KIM
Tên chính
HƯƠNG
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật 1969 (Kỷ Dậu) 31

Cha qua đờiPHẠM VĂN GIANG (Hai)
2 tháng 06 1969 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 11 ngày ứng với ngày 29 tháng 05 năm 2021)

Ông nội qua đờiPHẠM VĂN VẼ (Tám)
20 tháng 11 1997 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 191 ngày ứng với ngày 25 tháng 11 năm 2021) (lúc 28 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Gia đình của cha với ? ? ? - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ