Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ NGHIỄM (Hai)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ NGHIỄM (Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
NGHIỄM
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật

Con trai sinh ra
#1
VĂN NGHĨA

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN HOÀNG (Chín)
khoảng 1964 (Giáp Thìn)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai)
24 tháng 08 1969 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 105 ngày ứng với ngày 19 tháng 08 năm 2021)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu (Hưởng thượng thọ 91 tuổi).
Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ KIM
khoảng 12 tháng 09 1995 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 141 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2021)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN CHAO (Tám)
khoảng 10 tháng 12 2001 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Mười năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 208 ngày ứng với ngày 30 tháng 11 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em
Gia đình với VĂN MY - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con trai