Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN MINH HẢI-

Tên đầy đủ
NGUYỄN MINH HẢI
Tên lót
MINH
Tên chính
HẢI
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ THẢO VY

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ KIM
khoảng 12 tháng 09 1995 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 141 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2021)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN CHAO (Tám)
khoảng 10 tháng 12 2001 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Mười năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 208 ngày ứng với ngày 30 tháng 11 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Bản thân
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Gia đình với THẠCH THỊ LOAN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con gái