Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN HỮU-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN HỮU
Tên lót
VĂN
Tên chính
HỮU
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN HỮU HIỀN

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ KIM
khoảng 12 tháng 09 1995 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 139 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2021)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN CHAO (Tám)
khoảng 10 tháng 12 2001 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Mười năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 206 ngày ứng với ngày 30 tháng 11 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Bản thân
Anh em
Gia đình với LƯƠNG THỊ BÍCH THỦY - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con gái
Con trai